Το Ηλιακό Σύστημα

     Οι γνώσεις μας για το ηλιακό μας σύστημα είναι εκτεταμένες. Όμως δεν είναι καθόλου πλήρεις. Κάποιοι από τους κόσμους δεν έχουν καν φωτογραφηθεί από κοντά. Εδώ παρατίθενται αυτά που γνωρίζουμε σήμερα σε γενικές γραμμές. Η εξερεύνηση συνεχίζεται...

Προέλευση υλικού: The Nine Planets - A Multimedia Tour of the Solar System by Bill Arnett (για μη εμπορική χρήση)


Φωτογραφικό άλμπουμ (Photojournal: NASA's Image Access page)
Φωτογραφικό πορτρέτο του Ηλιακού Συστήματος από το διαστημόπλοιο Voyager 1

Πίνακες Πλανητικών Δεδομένων

NASA ESA UK Space Agency
CNES - Centre National d'Etudes Spatiales DLR - German Aerospace Center ASI - Agenzia Spaziale Italiana
ROSCOSMOS - Russian Federal Space Agency JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency China National Space Administration

Ελληνική Αστρονομική Ένωση AstroVox - Η ερασιτεχνική αστρονομία στην Ελλάδα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
HUBBLE Space Telescope JPL - Jet Propultion Laboratory SSD - Solar System Dynamics
Solar System Exploration Solar System Simulator NASA Eclipse Web Site
NSSDC - Space Science Data Center USGS - Astrogeology Science Center Gazetteer of Planetary Nomenclature
Views of the Solar System Astronomy Picture Of The Day NASA missions


BK (11/2015)
Free Web Hosting