Διάφορα Δεδομένα Ηλιακού Συστήματος


Στη σελίδα Τροχιακά Δεδομένα παρατίθενται τα δεδομένα για τις τροχιές των πλανητών και των δορυφόρων.

Σημείωση: Τα δεδομένα αυτής της σελίδας έχουν συλλεγεί από διάφορες πηγές και μπορεί να μην είναι και τόσο ακριβή.


Βαρύτητ ΤαχΔιαφ Μ.Τ.Τ. Κλίση Β. Περι- Ισ.Θερμ Επ.Θερμ Πίεση Σύσταση Όνομα (g) (km/s) (km/s) άξονα Πλάτ. δεσμός ήλιο (°K) (°K) (atm) Ατμόσφαιρας --------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------ ----------- Ερμής 0.378 4.44 47.87 0 48.35 77.44 449 440 0 Αφροδίτη 0.907 10.36 35.02 177.36 76.72 131.56 328 730 93 CO2, N2 Γη 1.000 11.19 29.79 23.45 .00335 354.90 102.83 279 287 1 N2, O2, Ar Άρης 0.377 5.03 24.13 25.19 .00519 49.60 335.99 226 218 0.007 CO2, N2, Ar Δίας 2.364 59.5 13.06 3.13 .06481 100.47 15.63 122 120 (*) H2, He Κρόνος 0.916 35.5 9.66 26.73 .1076 113.71 92.80 90 88 H2, He Ουρανός 0.889 21.3 6.80 97.86 .030 74.06 176.29 64 59 H2, He, CH4 Ποσειδών 1.125 23.5 5.44 29.60 .026 131.81 1.95 51 48 H2, He, CH4 Πλούτων 0.067 1.3 4.74 122.52 110.42 224.59 44 37 1e-5 N2, CH4, CO Επεξηγήσεις: Βαρύτητ Βαρύτητα στην επιφάνεια του ισημερινού σε g ΤαχΔιαφ Ταχύτητα δαφυγής σε km/sec Μ.Τ.Τ. Μέση Τροχιακή Ταχύτητα σε km/sec (Mean Orbital Velocity) Κλίση άξονα Κλίση του άξονα περιστροφής σε μοίρες (obliquity - axial inclination, λόξωση) Πλάτ. Πλάτυνση (Oblateness) Β. δεσμός Μήκος (longitude) Βόρειου δεσμού (ascending node, αναβιβάζων σύνδεσμος) Περιήλιο Μήκος (longitude) περιηλίου Ισ.Θερμ Θερμοκρασία ισορροπίας (equilibrium temperature) σε βαθμούς Kelvin Επ.Θερμ Θερμοκρασία επιφάνειας σε βαθμούς Kelvin Πίεση Ατμοσφαιρική πίεση επιφάνειας σε Ατμόσφαιρες (atmospheres) Σημειώσεις: (*) Για τους αεριώδεις πλανήτες ο όρος "επιφάνεια" σημαίνει το επίπεδο των ανώτερων νεφών ή το επίπεδο πίεσης 1 bar

Πίνακες Πλανητικών Δεδομένων
Free Web Hosting