Κρόνος

   Ο Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης από τον Ήλιο και ο δεύτερος σε μέγεθος:

    τροχιά:  1 429 400 000 km (9,54 AU) από τον Ήλιο
    διάμετρος: 120536 km (στον ισημερινό)
    μάζα:   5.68e26 kg
   Στην ελληνική μυθολογία, ο Κρόνος ήταν γιος του Ουρανού και της Γαίας και πατέρας του Δία. Στη ρωμαϊκή μυθολογία ήταν θεός της γεωργίας (Saturn). Του αποδίδεται η ημέρα του Σαββάτου.

   Ο Κρόνος είναι γνωστός από τις προϊστορικές εποχές. Ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που τον παρατήρησε με τηλεσκόπιο, το 1610, και απόρησε με το παράξενο σχήμα του. Οι επίγειες παρατηρήσεις του Κρόνου προκαλούσαν κάποια σύγχυση, επειδή η Γη κάθε λίγα χρόνια τέμνει το επίπεδο των δακτυλίων, καθώς ο Κρόνος κινείται πάνω στην τροχιά του. Επομένως, οι εικόνες χαμηλής ανάλυσης του πλανήτη αλλάζουν δραστικά. Μονάχα το 1655 ο Christiaan Huygens συμπέρανε σωστά τη γεωμετρία των δακτυλίων. Οι δακτύλιοι του Κρόνου ήταν μοναδικό φαινόμενο στο γνωστό ηλιακό σύστημα μέχρι το 1977, που ανακαλύφτηκαν αμυδροί δακτύλιοι γύρω από τον Ουρανό (και αμέσως μετά στον Δία και στον Ποσειδώνα επίσης).

   Το πρώτο διαστημόπλοιο που επισκέφτηκε τον Κρόνο ήταν το Pioneer 11 το 1979. Αργότερα ακολούθησαν τα Voyager 1 και Voyager 2. Στις 1 Ιουλίου 2004 έφτασε το Cassini και θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο για 4 χρόνια τουλάχιστον.

   Ο Κρόνος είναι εμφανώς πεπλατυσμένος όταν παρατηρείται με μικρά τηλεσκόπια. Η ισημερινή και η πολική του διάμετρος διαφέρουν σχεδόν κατά 10% (120536 km και 108728 km αντίστοιχα). Αυτό οφείλεται στην ταχύτατη περιστροφή του. Και οι άλλοι αεριώδεις πλανήτες παρουσιάζουν πλάτυνση αλλά όχι τόσο μεγάλη.

   Ο Κρόνος έχει τη μικρότερη πυκνότητα από όλους τους πλανήτες. Το ειδικό βάρος του (0,7) είναι μικρότερο από του νερού.

   Η σύσταση του Κρόνου, όπως και του Δία, είναι 75% υδρογόνο και 25% ήλιο, με ίχνη νερού, μεθανίου, αμμωνίας και πετρώματος, όμοια με τη σύσταση του αρχέγονου ηλιακού νεφελώματος από το οποίο σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα.

   Το εσωτερικό του Κρόνου είναι παρόμοιο με του Δία, αποτελούμενο από έναν βραχώδη πυρήνα, από ένα στρώμα υγρού μεταλλικού υδρογόνου κι από ένα στρώμα μοριακού υδρογόνου. Επίσης υπάρχουν και ίχνη από διάφορους πάγους.

   Ο Κρόνος στο εσωτερικό του είναι θερμός (12000° K στον πυρήνα) και ακτινοβολεί στο διάστημα περισσότερη ενέργεια από όση λαμβάνει από τον Ήλιο. Η πρόσθετη ενέργεια κατά κύριο λόγο παράγεται μέσω του μηχανισμού Kelvin-Helmholtz, όπως και στον Δία, ίσως και από κάποιον επιπλέον μηχανισμό στον οποίο παίζει πρωταρχικό ρόλο το ήλιο στο εσωτερικό του πλανήτη.

   Οι ζώνες, που είναι τόσο χαρακτηριστικές στον Δία, δεν είναι έντονες στον Κρόνο. Και εδώ είναι φαρδύτερες στην περιοχή του ισημερινού. Με την επίσκεψη των Voyager μελετήθηκε για πρώτη φορά η ατμοσφαιρική κυκλοφορία του πλανήτη, αφού από τη Γη δεν γίνονται ορατές τόσες λεπτομέρειες. Ο Κρόνος παρουσιάζει κι αυτός μεγάλης διαρκείας ωοειδείς και άλλους σχηματισμούς, που είναι τόσο κοινοί στον Δία (ερυθρή κηλίδα, δεξιά). Το 1990, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε ένα τεράστιο λευκό νέφος κοντά στον ισημερινό του Κρόνου, που δεν υπήρχε την εποχή της διέλευσης των Voyager. Στην εικόνα αριστερά είναι μια μικρότερη καταιγίδα, που παρατηρήθηκε το 1994.

   Δύο ευδιάκριτοι δακτύλιοι (A και B) και ένας πιο αμυδρός (C) φαίνονται από τη Γη. Το διάκενο ανάμεσα στους A και B λέγεται Χώρισμα Cassini. Το λιγότερο ευδιάκριτο χώρισμα στο εξωτερικό μέρος του δακτυλίου A είναι γνωστό ως Χώρισμα Encke. Στις φωτογραφίες των Voyager φαίνονται άλλοι τέσσερις αμυδροί δακτύλιοι. Οι δακτύλιοι του Κρόνου, αντίθετα από τους δακτυλίους άλλων πλανητών, παρουσιάζουν μεγάλη φωτεινότητα (άλβεδο 0,2 – 0,6).

   Στην πραγματικότητα, οι δακτύλιοι αποτελούνται από αμέτρητα μικρά σώματα με μέγεθος από 1 εκατοστόμετρο έως λίγα μέτρα. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και λίγα αντικείμενα μεγέθους χιλιομέτρου.

   Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι εξαιρετικά λεπτοί. Αν και η διάμετρός τους είναι 250000 km ή και παραπάνω, απεναντίας το πάχος τους είναι μικρότερο από 1 km. Παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, η μάζα τους είναι ελάχιστη (εάν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τη μάζα των δακτυλίων σε ένα σώμα, αυτό θα είχε διάμετρο το πολύ 100 km).

   Τα μικρά σώματα που σχηματίζουν τους δακτυλίους φαίνεται ότι αποτελούνται κυρίως από πάγο νερού, αλλά ίσως περιλαμβάνονται και πετρώδη με επικάλυψη πάγου.

   Τα Voyager επιβεβαίωσαν την ύπαρξη κάποιων αινιγματικών ακτινωτών ανομοιογενειών στους δακτυλίους, που λέγονται "ακτίνες" (spokes), οι οποίες είχαν παρατηρηθεί πιο πριν από ερεσιτέχνες αστρονόμους (αριστερά). Η φύση τους παραμένει μυστηριώδης, αλλά ίσως έχουν σχέση με το μαγνητικό πεδίο του Κρόνου.

   Ο δακτύλιος F, που είναι ο εξώτερος, παρουσιάζει μια περίπλοκη δομή αποτελούμενος από μικρότερους δακτυλίους που πλέκονται μεταξύ τους και σχηματίζουν "κόμπους". Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτοί οι κόμποι ίσως είναι συσσωματώσεις υλικών ή μίνι δορυφόροι. Οι περίεργες πλεξούδες δακτυλίων, που φαίνονται στις εικόνες του Voyager 1 (δεξιά), δεν φαίνονται και στις εικόνες του Voyager 2, ίσως διότι το τελευταίο φωτογράφισε περιοχές όπου οι μερικοί δακτύλιοι ήταν σχεδόν παράλληλοι. Φαίνονται όμως πολύ στις εικόνες του Cassini, όπου επιπλέον φαίνονται και κάποιες παράξενες ομάδες σπειροειδών σχηματισμών.

   Μεταξύ του συστήματος των δακτυλίων και ορισμένων δορυφόρων υφίστανται περίπλοκοι παλιρροϊκοί συντονισμοί. Κάποιοι δορυφόροι, οι λεγόμενοι "δορυφόροι ποιμένες" (Άτλας, Προμηθεύς, Πανδώρα), παίζουν σημαντικότατο ρόλο στο να διατηρούνται οι δακτύλιοι στη θέση τους. Ο Μίμας φαίνεται να είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του Χωρίσματος Cassini, που είναι παρόμοιο με τα διάκενα Kirkwood μέσα στη ζώνη των αστεροειδών. Ο Παν βρίσκεται μέσα στο Χώρισμα Encke. Ακόμη δεν έχει κατανοηθεί σε βάθος όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα.

   Η προέλευση του συστήματος των δακτυλίων του Κρόνου (αλλά και των υπολοίπων αεριωδών πλανητών) παραμένει άγνωστη. Οι δακτύλιοι ίσως υπήρχαν από την αρχή ακόμα της δημιουργίας των πλανητών. Ωστόσο είναι ασταθείς και συντηρούνται διαρκώς από κάποιον μηχανισμό, που ίσως έχει σχέση με την αποσύνθεση μεγαλύτερων δορυφόρων.

   Ο Κρόνος, όπως και οι υπόλοιποι αεριώδεις πλανήτες, διαθέτει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

   Ο πλανήτης Κρόνος φαίνεται εύκολα τη νύχτα δια γυμνού οφθαλμού. Αν και δεν είναι τόσο λαμπερός όσο ο Δίας, εντούτοις διακρίνεται εύκολα, αφού δεν "λαμπυρίζει", όπως κάνουν τα υπόλοιπα αστέρια. Με ένα μικρό αστρονομικό τηλεσκόπιο γίνονται ορατοί οι δακτύλιοι και οι μεγαλύτεροι δορυφόροι του.

Οι δορυφόροι του Κρόνου

Ο Κρόνος έχει 53 δορυφόρους που έχουν λάβει ονόματα (έως το 2010).
      Απόσταση Ακτίνα  Μάζα
Δορυφόρος (000 km)  (km)   (kg)  Ανακαλύφτ. Έτος
--------- -------- ------ ------- ---------- ----
Παν       134   10   ?   Showalter  1990
Άτλας      138   14   ?   Terrile   1980
Προμηθεύς    139   46 2.70e17 Collins   1980
Πανδώρα     142   46 2.20e17 Collins   1980
Επιμηθεύς    151   57 5.60e17 Walker   1980
Ιανός      151   89 2.01e18 Dollfus   1966
Μίμας      186   196 3.80e19 Herschel  1789
Εγκέλαδος    238   260 8.40e19 Herschel  1789
Τηθύς      295   530 7.55e20 Cassini   1684
Τελεστώ     295   15   ?   Reitsema  1980
Καλυψώ     295   13   ?   Pascu    1980
Διώνη      377   560 1.05e21 Cassini   1684
Ελένη      377   16   ?   Laques   1980
Ρέα       527   765 2.49e21 Cassini   1672
Τιτάν     1222  2575 1.35e23 Huygens   1655
Υπερίων    1481   143 1.77e19 Bond    1848
Ιαπετός    3561   730 1.88e21 Cassini   1671
Φοίβη     12952   110 4.00e18 Pickering  1898

Οι δακτύλιοι του Κρόνου

         έσω   έξω            μάζα
Όνομα      ακτίνα ακτίνα  πλάτος  θέση   (kg)
--------------- ------ ------ ------- ------- ------
Δακτύλιος D    67000  74500   7500
Χώρισμα Guerin
Δακτύλιος C    74500  92000  17500      1.1e18
Χώρισμα Maxwell  87500  88000   500 
Δακτύλιος B    92000 117500  25500      2.8e19
Χώρισμα Cassini 115800 120600   4800 
Διάκενο Huygens 117680     285-440 
Δακτύλιος A   122200 136800  14600      6.2e18
Encke Minima   126430 129940   3500 29%-53%
Χώρισμα Encke  133410 133740
Διάκενο Keeler  136510 136550
Δακτύλιος F   140210      30-500
Δακτύλιος G   165800 173800   8000      1e7?
Δακτύλιος E   180000 480000  300000
* Οι αποστάσεις είναι σε χιλιόμετρα από το κέντρο του Κρόνου.
* Το όνομα Encke Minima χρησιμοποιείται από ερασιτέχνες αστρονόμους και δεν αποτελεί επίσημο προσδιορισμό από τη Διεθνή Ένωση Αστρονόμων (IAU).

Αυτή η κατηγοριοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις, αφού η πυκνότητα συγκέντρωσης των μικρών σωμάτων ποικίλει άσχετα με τους διαχωρισμούς σε αμιγείς περιοχές: υπάρχουν αποκλίσεις μέσα στους δακτυλίους, τα χωρίσματα δεν είναι εντελώς κενά, οι δακτύλιοι δεν είναι τελείως κυκλικοί.


Πίνακας Δεδομένων
Εικόνες

Μίμας
Εγκέλαδος
Τηθύς
Διώνη
Ρέα
Τιτάν
Ιαπετός

Cassini-Huygens mission (NASA)

Free Web Hosting