Μικρά σώματα

   Εκτός από τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους, στο ηλιακό σύστημα υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων αντικειμένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

   Υπάρχουν χιλιάδες γνωστοί αστεροειδείς (asteroids) και κομήτες (comets) και σίγουρα πολύ περισσότεροι άγνωστοι. Οι τροχιές των περισσότερων αστεροειδών βρίσκονται ανάμεσα από τις τροχιές του Άρη και του Δία. Κάποιοι (όπως ο 2060 Χείρων) βρίσκονται πιο μακριά, ενώ άλλοι (όπως ο Ήφαιστος κι ο Ίκαρος) πλησιάζουν τον Ήλιο περισσότερο από ό,τι η Γη. Οι περισσότεροι κομήτες έχουν πολύ ελλειπτικές τροχιές και το περισσότερο χρονικό διάστημα βρίσκονται στα άκρα του ηλιακού συστήματος, ενώ τα περάσματά τους πλησίον του Ήλιου είναι συντομότατα. Επιπλέον, υπάρχουν και τα μεταποσειδώνια αντικείμενα (πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, στη Ζώνη Kuiper), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Πλούτων.

   Η διάκριση μεταξύ κομητών και αστεροειδών είναι κάπως θολή. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι κομήτες έχουν πιο πολλές πτητικές ουσίες (volatiles) και πιο ελλειπτικές τροχιές. Όμως υπάρχουν και σώματα που διαθέτουν χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών, όπως ο Χείρων (2060 Chiron ή 95 P/Chiron), ο Φαέθων (3200 Phaethon) και τα αντικείμενα της Ζώνης Kuiper.

   Οι αστεροειδείς ονομάζονται και ελάσσονες πλανήτες (minor planets) ή πλανητοειδείς (planetoids). Μερικοί από τους μεγάλους αστεροειδείς και αντικείμενα της Ζώνης Kuiper κατατάσσονται στους πλανήτες νάνους (dwarf planets). Τα πολύ μικρά κομμάτια βράχου σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο ονομάζονται μετεωροειδείς (meteoroids) για να ξεχωρίζονται από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς. Όταν ένα τέτοιο σώμα εισέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα υπερθερμαίνεται και αφήνει ένα ορατό ίχνος στον ουρανό που λέγεται μετέωρο (meteor) ή διάττων. Εάν ένα τμήμα του καταφέρει να φτάσει στην επιφάνεια προτού καεί, αυτό λέγεται μετεωρίτης (meteorite).

   Εκατομμύρια μετεώρων πλήττουν καθημερινά τη Γη, με συνολική μάζα εκατοντάδων τόνων. Το μέγιστο μέρος τους καίγεται στην ατμόσφαιρα. Τα ελάχιστα που φτάνουν μέχρι το έδαφος αποτελούν την κύρια πηγή φυσικών πληροφοριών για το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα.

   Το διάστημα μεταξύ των πλανητών δεν είναι καθόλου κενό. Περιέχει μεγάλες ποσότητες σκόνης (dust) και αερίου (gas). Περιέχει επίσης ακτινοβολίες και μαγνητικά πεδία.


Εικόνες

Αστεροειδείς
Κομήτες
Πλανήτες νάνοι

Free Web Hosting