Χάρων

   Ο Χάρων είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Πλούτωνα.

    τροχιά:  19 500 km από τον Πλούτωνα (κατά μέσο όρο)
    διάμετρος: 1208 km
    μάζα:   1.586e21 kg
   Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Χάρων μετέφερε τους νεκρούς, μέσω του ποταμού Αχέροντα, στον Άδη (κάτω κόσμο).

   Ο Χάρων ανακαλύφτηκε το 1978 από τον Christy. Πριν από την ανακάλυψή του, ο Πλούτων θεωρείτο ότι ήταν μεγαλύτερος, επειδή στις φωτογραφίες τα δυο σώματα φαίνονταν ότι ήταν ένα.

   Ο Χάρων είναι ασυνήθιστος, επειδή είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα σε σχέση με τον πλανήτη γύρω από τον οποίο περιφέρεται (πριν την ανακάλυψή του, αυτή τη διάκριση κατείχε η Σελήνη της Γης). Ορισμένοι προτιμούν να θεωρούν το σύστημα Πλούτωνα – Χάρωνα ως διπλό πλανήτη, παρά ως πλανήτη και δορυφόρο.

   Η διάμετρος του Χάρωνα είναι περίπου ίση με τη μισή του Πλούτωνα (50,9%). Τα δεδομένα για την ακτίνα και τη μάζα του δορυφόρου δίνονται κατά προσέγγιση, αφού δεν είναι γνωστά με ακρίβεια.

   Ο Πλούτων και ο Χάρων είναι μοναδικοί, επειδή όχι μόνο ο Χάρων αλλά και ο Πλούτων περιστρέφεται σύγχρονα: και οι δύο έχουν στραμμένο προς τον άλλον το ίδιο ημισφαίριο. Ο Χάρωνας φαίνεται μόνο από το ένα ημισφαίριο του Πλούτωνα, ακίνητος στον ουρανό.

   Η σύσταση του Χάρωνα είναι άγνωστη, αλλά η χαμηλή του πυκνότητα (περίπου 2 g/cm³) δείχνει ότι ίσως είναι παρόμοιος με τους παγωμένους δορυφόρους του Κρόνου (όπως η Ρέα). Η επιφάνειά του αποτελείται κυρίως από πάγους νερού, σε αντίθεση με του Πλούτωνα που αποτελείται από πάγους αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου.

   Αντίθετα από τον Πλούτωνα, ο Χάρων δεν εμφανίζει μεγάλα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά στην επιφάνειά του, αν και μπορεί να εμφανίζει μικρότερα που όμως δεν διακρίνονται.

   Ο Χάρων διαθέτει ένα τεράστιο φαράγγι μήκους 1600 km κατά μήκος του ισημερινού του που δίνει την εντύπωση ότι ο δορυφόρος κάποτε είχε κοπεί στα δύο. Μια θεωρία προτείνει ότι ο Χάρων σχηματίστηκε από τον Πλούτωνα μέσω μιας γιγάντιας σύγκρουσης, όμοια με το σχηματισμό της Σελήνης από τη Γη, βάσει αντίστοιχης θεωρίας. Νότια του φαραγγιού υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Vulcan Planum και θεωρείται ότι σχηματίστηκε πιο πρόσφατα, αφού εκεί υπάρχουν λιγότεροι κρατήρες. Αυτό ίσως οφείλεται σε δράση ψυχρών ηφαιστείων.

   Είναι αμφίβολο αν ο Χάρων διαθέτει ατμόσφαιρα άξια λόγου.


Πίνακας Δεδομένων
Εικόνες

Πλούτων

New Horizons (NASA's Pluto-Kuiper Belt Mission)

Free Web Hosting