Πλανήτες νάνοι

   Το 2006 η Διεθνής Άστρονομική Ένωση αποφάσισε τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας σωμάτων του ηλιακού συστήματος, τους "πλανήτες νάνους", που είναι ξεχωριστή από τους "πλανήτες". Ο Πλούτων κατατάχτηκε στους πλανήτες νάνους. Εκτός από τον Πλούτωνα, στην κατηγορία αυτή, προς το παρόν, κατατάσσεται η Δήμητρα (1 Ceres), η Έρις (136199 Eris), ο 136472 Makemake και η 136108 Haumea.

   Πλανήτης νάνος, όπως έχει οριστεί από τη Διεθνή Άστρονομική Ένωση, είναι το ουράνιο σώμα το οποίο περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο και έχει αρκετή μάζα ώστε να έχει σφαιρικό σχήμα, αλλά να μην έχει εκκαθαρίσει την τροχιά του από άλλα σώματα και δεν είναι δορυφόρος.


Πλούτων
Δήμητρα
Έρις

Free Web Hosting