Πρωτεύς

   Ο Πρωτεύς είναι ο έκτος από τους γνωστούς δορυφόρους του Ποσειδώνα και ο δεύτερος σε μέγεθος.

    τροχιά:  117 600 km από τον Ποσειδώνα
    διάμετρος: 418 km (436 x 416 x 402)
    μάζα:   8e17 kg (?)
   Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πρωτεύς ήταν θαλάσσιος θεός, που μπορούσε να αλλάζει το σχήμα του κατά βούληση.

   Ο Πρωτεύς ανακαλύφτηκε το 1989 από το διαστημόπλοιο Voyager 2. Αν και είναι μεγαλύτερος από τη Νηρηίδα, εντούτοις ανακαλύφτηκε μεταγενέστερα, διότι αφενός είναι πολύ σκούρος και αφετέρου βρίσκεται πολύ κοντά στον Ποσειδώνα και είναι δύσκολος ο εντοπισμός του μέσα στην φωταύγεια του πλανήτη.

   Το σχήμα του Πρωτέα είναι ακανόνιστο (μη σφαιρικό). Πιθανώς έχει το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος που μπορεί να έχει ένα σώμα ακανόνιστου σχήματος. Τα μεγαλύτερα σώματα λαμβάνουν σφαιρικό σχήμα εξαιτίας των ισχυρών βαρυτικών δυνάμεων.

   Η επιφάνεια του Πρωτέα είναι γεμάτη κρατήρες και δίχως σημάδια γεωλογικής δραστηριότητας.


Πίνακας Δεδομένων
Εικόνες

Ποσειδών
Τρίτων

Voyager mission (NASA)

Free Web Hosting