Δείμος

   Ο Δείμος είναι ο εξωτερικός και μικρότερος από τους δύο δορυφόρους του Άρη. Είναι επίσης ο μικρότερος γνωστός δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα.

     τροχιά:  23459 km από το κέντρο του Άρη
     διάμετρος: 12,6 km (15 x 12,2 x 11)
     μάζα:   1.8e15 kg
   Στην ελληνική μυθολογία ο Δείμος ήταν ένας από τους γιους του Άρη και της Αφροδίτης. Το όνομα δείμος σημαίνει τρόμος, πανικός.

   Ανακαλύφτηκε από τον Hall στις 12 Αυγούστου 1877. Φωτογραφήθηκε από το διαστημόπλοιο Viking 1 το 1977.

   Ο Δείμος και ο Φόβος αποτελούνται από πέτρωμα πλούσιο σε άνθρακα, σαν τους αστεροειδείς τύπου C και από πάγο. Και οι δυο είναι διάστικτοι από κρατήρες.

   Ο Δείμος και ο Φόβος πιθανότατα είναι αστεροειδείς που, λόγω των παρέλξεων του Δία, άλλαξαν τροχιά και αιχμαλωτίστηκαν από τον Άρη.


Πίνακας Δεδομένων
Εικόνες

Άρης
Φόβος

Viking mission (NASA)

Free Web Hosting