Δήμητρα

   Η Δήμητρα (1 Ceres) είναι, με διαφορά, ο μεγαλύτερος από τους αστεροειδείς, κατέχοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής μάζας της κύριας ζώνης των αστεροειδών. Είναι επίσης ο μικρότερος από τους πλανήτες νάνους.

    τροχιά:  414 000 000 km από τον Ήλιο (κατά μέσο όρο)
    διάμετρος: 950 km
    μάζα:   9.39e20 kg
   Στην ελληνική μυθολογία, η Δήμητρα ήταν θεά της γεωργίας και της μητρικής αγάπης. Το ίδιο και η αντίστοιχη ρωμαϊκή θεά Ceres.

   Η Δήμητρα ανακαλύφτηκε το 1801 από τον Guiseppe Piazzi.

   Τη Δήμητρα επισκέφτηκε το διαστημόπλοιο Dawn της NASA το 2015 και τέθηκε σε τροχιά γύρω της. Το διαστημόπλοιο είχε επισκεφτεί πιο πριν και τον δεύτερο σε μέγεθος αστεροειδή, την Εστία.

   Η Δήμητρα έχει σχεδόν σφαιρικό σχήμα, ελαφρώς πεπλατυσμένο στον ισημερινό. Πιθανότατα πρόκειται για εναπομείναντα πρωτοπλανήτη που σχηματίστηκε στη ζώνη των αστεροειδών.

   Θεωρείται ότι η Δήμητρα έχει διαφοροποιημένο εσωτερικό. Τον βραχώδη πυρήνα καλύπτει ένας μανδύας που αποτελείται από τεράστιες ποσότητες πάγων νερού. Μάλιστα πιστεύεται ότι ίσως σε μεγάλα βάθη μπορεί να σχηματίζεται ωκεανός υγρού νερού, όπως και στην περίπτωση της Ευρώπης.

   Η επιφάνεια είναι γεμάτη κρατήρες και στο εσωτερικό μερικών εμφανίζονται λευκά σημεία, των οποίων η ανακλαστικότητα θεωρείται ότι οφείλεται στην παρουσία πάγου ή αλάτων. Επίσης έχει ανιχνευτεί μια πολύ αραιή ατμόσφαιρα αποτελούμενη από υδρατμούς που εκπέμπονται από διάφορα σημεία της επιφάνειας μέσω εξάχνωσης των πάγων.


Περισσότερα
Εικόνες

Πλανήτες νάνοι
Έρις

Dawn mission to Vesta and Ceres (NASA)

Free Web Hosting