Συγκρίσεις


Στη σελίδα Τροχιακά Δεδομένα παρατίθενται τα δεδομένα για τις τροχιές των πλανητών και των δορυφόρων.

Εδώ παρατίθενται πίνακες με τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα και τα πυκνότερα από τα μεγάλα σώματα του ηλιακού συστήματος, καθώς και με εκείνα στα οποία ίσως αναπτύχθηκαν μορφές ζωής.


Τα μεγαλύτερα

Υπάρχουν 17 σώματα στο ηλιακό σύστημα με ακτίνα μεγαλύτερη από 1000 km.


Αυτή η εικόνα δείχνει τον Ήλιο και τους 5 μεγαλύτερους πλανήτες. Το κάθε εικονοστοιχείο (pixel) αντιστοιχεί σε 3200 km. Η Γη είναι η κουκκίδα ανάμεσα από τον Ήλιο και το Δία.


Τούτη η εικόνα δείχνει τη Γη και τα υπόλοιπα 11 μεγάλα αντικείμενα του ηλιακού συστήματος. Το κάθε εικονοστοιχείο αντιστοιχεί σε 100 km.

            Απόσταση Ακτίνα  Μάζα
Όνομα    Γύρω από  (000 km)  (km)   (kg)
---------- --------- -------- ------- -------
Ήλιος               697000 1.99e30
Δίας    Ήλιο     778000  71492 1.90e27
Κρόνος   Ήλιο    1429000  60268 5.69e26
Ουρανός   Ήλιο    2870990  25559 8.69e25 *
Ποσειδών  Ήλιο    4504300  24764 1.02e26 *
Γη     Ήλιο     149600   6378 5.98e24
Αφροδίτη  Ήλιο     108200   6052 4.87e24
Άρης    Ήλιο     227940   3398 6.42e23
Γανυμήδης  Δία      1070   2631 1.48e23 +
Τιτάν    Κρόνο     1222   2575 1.35e23 +
Ερμής    Ήλιο     57910   2439 3.30e23 +
Καλλιστώ  Δία      1883   2400 1.08e23
Ιώ     Δία       422   1815 8.93e22
Σελήνη   Γη       384   1738 7.35e22
Ευρώπη   Δία       671   1569 4.80e22
Τρίτων   Ποσειδώνα    355   1353 2.14e22
Πλούτων   Ήλιο    5913520   1160 1.32e22

* Ο Ποσειδώνας είναι λίγο πιο πυκνός από τον Ουρανό.
+ Ο Ερμής είναι πολύ πυκνότερος από τον Γανυμήδη και τον Τιτάνα.


Τα λαμπρότερα

Υπάρχουν 12 σώματα λαμπρότερα από το φαινόμενο μέγεθος 6 (όπως φαίνονται από τη Γη). Όλα τους είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού ή με κυάλια.
            Απόσταση  Ακτίνα
Όνομα    Γύρω από (000 km)  (km)   Vo *
----------- -------- -------- ------- -----
Ήλιος    ?        0  697000 -26.8
Σελήνη    Γη       384   1738 -12.7
Αφροδίτη   Ήλιο    108200   6052  -4.4 
Δίας     Ήλιο    778000  71492  -2.7 
Άρης     Ήλιο    227940   3398  -2.0 
Ερμής    Ήλιο     57910   2439  -1.9 
Κρόνος    Ήλιο    1429000  60268  0.7 
Γανυμήδης  Δία      1070   2631  4.6 
Ιώ      Δία      422   1815  5.0 
Ευρώπη    Δία      671   1569  5.3 
Ουρανός   Ήλιο    2870990  25559  5.5 
Καλλιστώ   Δία      1883   2400  5.6 

* Vo = Το φαινόμενο μέγεθος (magnitude) του αντικειμένου στο ορατό φως σε όψη αντίθεσης (opposition).

Σημείωση: Οι κομήτες συχνά είναι πολύ λαμπεροί κατά το σύντομο χρονικό διάστημα που προσεγγίζουν τον Ήλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ κοιτάζετε απευθείας τον Ήλιο, γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες στα μάτια. Η παρατήρηση του Ήλιου με κυάλια ή τηλεσκόπιο προκαλεί ακαριαία και μόνιμη τύφλωση.


Τα πυκνότερα

Υπάρχουν 11 σώματα με πυκνότητα μεγαλύτερη από 3 g/cm³:
                Ακτίνα  Μάζα
Όνομα         Γύρω από  (km)   (kg)  Πυκν *
-------------------- -------- ------ ------- ----
Γη          Ήλιο    6378 5.97e24 5.52
Ερμής         Ήλιο    2439 3.30e23 5.42
Αφροδίτη       Ήλιο    6052 4.87e24 5.26
Αδράστεια (Adrastea) Δία      10 1.91e16 4.5 
Άρης         Ήλιο    3398 6.42e23 3.94
Ιώ          Δία     1815 8.93e22 3.53
Σελήνη        Γη     1738 7.35e22 3.34
Ελάρη (Elara)     Δία      38 7.77e17 3.3 
Σινώπη (Sinope)    Δία      18 7.77e16 3.1 
Λυσιθέα (Lysithea)  Δία      18 7.77e16 3.1 
Ευρώπη        Δία     1569 4.80e22 3.01

* Πυκνότητα σε γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστόμετρο (g/cm³).

Σημείωση: Τα δεδομένα για τους μικρότερους δορυφόρους δεν είναι αρκετά ακριβή.

Υπάρχουν επίσης πολλοί αστεροειδείς με μεγάλη πυκνότητα, ιδιαίτερα οι αστεροειδείς τύπου M (M-type).


Τα καταλληλότερα για ανάπτυξη ζωής

Όνομα   Διότι
--------- -------
Γη     :-)
Άρης    Μοιάζει με τη Γη. Στο παρελθόν έμοιαζε πιο πολύ. (*)
Ευρώπη   Ίσως διαθέτει νερό σε υγρή κατάσταση.
Εγκέλαδος Ίσως διαθέτει νερό σε υγρή κατάσταση.
Τιτάν   Παρουσιάζει πολύπλοκη χημεία. Ίσως διαθέτει υγρά.
Ιώ     Παρουσιάζει πολύπλοκη χημεία και αρκετή θερμότητα.
Δίας    Είναι θερμός και πλούσιος σε οργανικές ουσίες.

Βέβαια όλα αυτά αποτελούν υποθέσεις και αντικείμενο συζητήσεων και διαφωνιών.


Πίνακες Πλανητικών Δεδομένων
Free Web Hosting