Φυσικά Δεδομένα Ηλιακού Συστήματος


Στη σελίδα Τροχιακά Δεδομένα παρατίθενται τα δεδομένα για τις τροχιές των πλανητών και των δορυφόρων.

Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν επεξηγήσεις.


Ακτίνα Μάζα Περιστρ Διαστάσεις Όνομα (km) (kg) Πυκν Αλβ Vo (ημ) (km) ---------- ------- ------- ---- --- ----- ------- ---------- Ήλιος 695000 1.99e30 1.41 -26. 24.6 Ερμής 2440 3.30e23 5.43 .11 -1.9 58.6 Αφροδίτη 6052 4.87e24 5.24 .65 -4.4 -243 Γη 6378 5.97e24 5.52 .30 0.99 Άρης 3397 6.42e23 3.93 .15 -2.0 1.03 Δίας 71492 1.90e27 1.33 .52 -2.7 0.41 Κρόνος 60268 5.68e26 0.69 .47 0.7 0.45 Ουρανός 25559 8.68e25 1.32 .51 5.5 -0.72 Ποσειδών 24766 1.02e26 1.64 .41 7.8 0.67 Πλούτων 1150 1.27e22 2.06 .55 13.6 -6.39 (z) Σελήνη 1738 7.35e22 3.34 .12 -12.7 S Φόβος 11 1.08e16 1.9 .06 11.3 S 13.5 x 10.8 x 9.4 Δείμος 6 1.80e15 1.8 .07 12.3 S 7.5 x 6.1 x 5.5 Μήτις 20 9.56e16 2.8 .05 17.5 ? Αδράστεια 10 1.91e16 4.5 .05 18.7 ? 12.5 x 10 x 7.5 Αμάλθεια 94 3.5 e18 1. .05 14.1 S 135 x 83 x 75 Θήβη 50 7.77e17 1.5 .05 16.0 S 55 x 45 Ιώ 1821 8.93e22 3.53 .61 5.0 S Ευρώπη 1565 4.80e22 2.99 .64 5.3 S Γανυμήδης 2634 1.48e23 1.94 .42 4.6 S Καλλιστώ 2403 1.08e23 1.85 .20 5.6 S Λήδα 8 5.68e15 2.7 ? 20.2 ? Ιμαλία 93 9.56e18 2.8 ? 15.0 0.4 Λυσιθέα 18 7.77e16 3.1 ? 18.2 ? Ελάρη 38 7.77e17 3.3 ? 16.6 0.5 Ανάγκη 15 3.82e16 2.7 ? 18.9 ? Κάρμη 20 9.56e16 2.8 ? 17.9 ? Πασιφάη 25 1.91e17 2.9 ? 16.9 ? Σινώπη 18 7.77e16 3.1 ? 18.0 ? Παν 10 ? ? .5 ? ? Άτλας 15 ? ? .9 18.0 ? 20 x 10 Προμηθεύς 46 2.70e17 0.7 .6 15.8 ? 72 x 43 x 32 Πανδώρα 42 2.20e17 0.7 .9 16.5 ? 57 x 42 x 31 Επιμηθεύς 57 5.59e17 0.6 .8 15.7 S 69 x 55 x 55 Ιανός 89 1.98e18 0.65 .8 14.5 S 99 x 96 x 76 Μίμας 199 3.75e19 1.14 .5 12.9 S Εγκέλαδος 249 7.30e19 1.12 .99 11.7 S Τηθύς 530 6.22e20 1.00 .9 10.2 S Τελεστώ 15 ? ? .5 18.7 ? 17 x 14 x 13 Καλυψώ 13 ? ? .6 19.0 ? 17 x 11 x 11 Διώνη 560 1.05e21 1.44 .7 10.4 S Ελένη 16 ? ? .7 18.4 ? 18 x 16 x 15 Ρέα 764 2.31e21 1.24 .7 9.7 S Τιτάν 2575 1.35e23 1.88 .21 8.3 S Υπερίων 143 1.77e19 1.4 .3 14.2 χαοτική 185 x 140 x 113 Ιαπετός 718 1.59e21 1.02 .2 11.1 S (y) Φοίβη 110 4.00e18 0.7 .06 16.5 0.4 115 x 110 x 105 Cordelia 13 ? ? .07 24.0 ? Ophelia 16 ? ? .07 24.0 ? Bianca 22 ? ? .07 23.0 ? Cressida 33 ? ? .07 22.0 ? Desdemona 29 ? ? .07 22.0 ? Juliet 42 ? ? .07 22.0 ? Portia 55 ? ? .07 21.0 ? Rosalind 27 ? ? .07 22.0 ? Belinda 34 ? ? .07 22.0 ? 1986U10 20 Puck 77 ? ? .07 20.0 ? Miranda 236 6.59e19 1.20 .27 16.5 S 240 x 234 x 233 Ariel 581 1.35e21 1.67 .34 14.4 S 581 x 578 x 578 Umbriel 585 1.17e21 1.40 .18 15.3 S Titania 789 3.53e21 1.71 .27 14.0 S Oberon 761 3.01e21 1.63 .24 14.2 S Caliban 40 .07 21.9 Stephano 15 .07 24.3 Sycorax 80 .07 20.4 Prospero 20 .07 23.2 Setebos 20 .07 23.3 Ναϊάς 29 ? ? .06 25.0 ? Θάλασσα 40 ? ? .06 24.0 ? Δέσποινα 74 ? ? .06 23.0 ? Γαλάτεια 79 ? ? .06 23.0 ? Λάρισσα 96 ? ? .06 21.0 ? 104 x 89 Πρωτεύς 209 ? ? .06 20.0 ? 218 x 208 x 201 Τρίτων 1353 2.15e22 2.05 .7 13.6 S Νηρηίς 170 ? ? .2 18.7 ? Χάρων 586 1.90e21 2.24 .32 15.5 S (z)
Επεξηγήσεις: Ακτίνα Ακτίνα ισημερινού σε km (μη ακριβής για τους δορυφόρους του εξωτερικού ηλιακού συστήματος) Μάζα Σε χιλιόγραμμα (kg) μαζί με την ατμόσφαιρα αλλά όχι και τους δορυφόρους Πυκν Πυκνότητα (density) σε g/cm³ Αλβ Ποσοστό ανακλώμενου φωτός (άλβεδο - albedo) Vo Φαινόμενο μέγεθος (magnitude) στο ορατό φως σε όψη αντίθεσης (opposition) Περιστρ Αστρική (sidereal) περίοδος περιστροφής ισημερινού σε ημέρες (αρνητικό=ανάδρομα-retrograde, S=σύγχρονα-synchronous) Διαστάσεις Ημιάξονες για μη σφαιρικά σώματα Σημειώσεις: (y) Το φαινόμενο μέγεθος του Ιαπετού κυμαίνεται από 10.2 έως 11.9 (z) Τα δεδομένα για τη μάζα, την ακτίνα και την πυκνότητα του Πλούτωνος και του Χάρωνος δεν είναι βέβαια

Πίνακες Πλανητικών Δεδομένων
Free Web Hosting