Επενδυτικές στρατηγικές

Η άσκηση αυτή δείχνει πώς μπορείτε να κάνετε αρκετά πολύπλοκες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Quandary 2. Η άσκηση έχει επίσης ενδιαφέρον στο ότι διαθέτει μόνο μια Κατάσταση (σημείο απόφασης). Κάθε φορά που επιλέγετε έναν σύνδεσμο, στην πραγματικότητα οδηγείστε στο ίδιο σημείο από όπου ξεκινήσατε, ωστόσο οι διενέργειες το κάνουν να φαίνεται διαφορετικό από πριν.
Free Web Hosting