Πρώτες Βοήθειες

  

Αυτή η άσκηση αποτελεί έναν λαβύρινθο δράσης. Θα σας παρουσιαστεί μια σειρά προβληματικών καταστάσεων. Σε καθεμιά θα πρέπει να λάβετε την καλύτερη, κατά τη γνώμη σας, απόφαση για να προχωρήσετε στην επόμενη. Με αυτόν τον τρόπο θα μετακινείστε μέσα στον λαβύρινθο. Εάν όλες οι αποφάσεις σας αποδειχτούν σωστές, τότε θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε με επιτυχία τον λαβύρινθο.

Θα έχετε 4 λεπτά για να κάνετε τις σωστές ενέργειες με τη σωστή σειρά, ώστε να σώσετε το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος.

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσετε.
Free Web Hosting