ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Δὲς πῶς γράφεται ἕνας ἀριθμὸς στὰ διάφορα συστήματα ἀρίθμησης.

Ἐπίλεξε τὸ σύστημα ἀρίθμησης τοῦ ἀριθμοῦ ποὺ πρόκειται νὰ εἰσαγάγεις (σημερινὸ ἢ ἑλληνικό),
γράψε στὸ κίτρινο πεδίο τὸν ἀριθμό (ἀκέραιος ἀπὸ 1 ἕως 9.999) καὶ πάτα τὸ κουμπὶ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ.


Σύστημα ἀρίθμησης:    σημερινὸ      ἑλληνικὸ      


Σημερινὸ
<<< Γράψε ἕναν ἀκέραιο ἀριθμό ἀπὸ 1 ἕως 9.999

Ἑλληνικὸ
Ρωμαϊκὸ

Ἀκροφωνικὸ

Γραμμικὴ Β΄Άδεια Creative Commons
Τὸ λογισμικὸ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἐλεύθερα γιὰ μὴ ἐμπορικοὺς σκοπούς.

BK 3/2016

Free Web Hosting