Μονάδες μέτρησης μεγεθών

  
Αντιστοίχησε τις μονάδες μέτρησης (αριστερά) με τα μεγέθη που μετρούν (δεξιά).
m
sec
kg
m2
m3
kg/m3
m/sec
N
N/m2
J
Free Web Hosting