Σύμβολα υποδιαιρέσεων–πολλαπλασίων

  
Αντιστοίχησε τις δυνάμεις με τα σύμβολά τους.
10–12
10–9
10–6
10–3
10–2
10–1
103
106
109
1012
Free Web Hosting