Ὁριστικὴ μέσης φωνῆς

τοῦ ρήματος λύω

  
Κάνε τὴν ἀντιστοίχηση, ἐπιλέγοντας ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες.
Ἐνεστώτας - β΄ πληθ.
Παρατατικός - β΄ πληθ.
Μέλλοντας - γ΄ ἑν.
Ἀόριστος - γ΄ ἑν.
Παρακείμενος - β΄ ἑν.
Ὑπερσυντέλικος - β΄ ἑν.
Free Web Hosting