Εὐκτικὴ μέσης φωνῆς

τοῦ ρήματος λύω

  
Κάνε τὴν ἀντιστοίχηση, ἐπιλέγοντας ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες.
Ἐνεστώτας - α΄ ἑν.
Μέλλοντας - α΄ ἑν.
Ἀόριστος - α΄ ἑν.
Παρακείμενος - α΄ ἑν.
Ἐνεστώτας - β΄ πληθ.
Μέλλοντας - β΄ πληθ.
Ἀόριστος - β΄ πληθ.
Παρακείμενος - β΄ πληθ.
Free Web Hosting