Ἀπαρέμφατα-μετοχὲς μέσης φωνῆς

τοῦ ρήματος λύω

  
Κάνε τὴν ἀντιστοίχηση, ἐπιλέγοντας ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες.
Ἐνεστώτας - ἀπαρέμφατο
Μέλλοντας - ἀπαρέμφατο
Ἀόριστος - ἀπαρέμφατο
Παρακείμενος - ἀπαρέμφατο
Ἐνεστώτας - μετοχὴ
Μέλλοντας - μετοχὴ
Ἀόριστος - μετοχὴ
Παρακείμενος - μετοχὴ
Free Web Hosting