Τὸ βοηθητικὸ ρῆμα εἰμὶ

  
Κάνε τὴν ἀντιστοίχηση, ἐπιλέγοντας ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες.
Ὁριστική - Ἐνεστώτας - β΄ ἑν.
Ὁριστική - Παρατατικός - β΄ ἑν.
Ὁριστική - Μέλλοντας - γ΄ ἑν.
Προστακτική - Ἐνεστώτας - γ΄ ἑν.
Ὑποτακτική - Ἐνεστώτας - γ΄ ἑν.
Εὐκτική - Ἐνεστώτας - γ΄ ἑν.
Εὐκτική - Μέλλοντας - β΄ ἑν.
Ἀπαρέμφατο - Ἐνεστώτας
Ἀπαρέμφατο - Μέλλοντας
Μετοχή - Ἐνεστώτας
Free Web Hosting