Ὁριστικὴ ἐνεργητικῆς φωνῆς

τοῦ ρήματος λύω

  
Κάνε τὴν ἀντιστοίχηση, ἐπιλέγοντας ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες.
Ἐνεστώτας - γ΄ ἑν.
Παρατατικός - α΄ ἑν.
Μέλλοντας - β΄ πληθ.
Ἀόριστος - β΄ πληθ.
Παρακείμενος - γ΄ πληθ.
Ὑπεσυντέλικος - γ΄ πληθ.
Free Web Hosting