Εὐκτικὴ ἐνεργητικῆς φωνῆς

τοῦ ρήματος λύω

  
Κάνε τὴν ἀντιστοίχηση, ἐπιλέγοντας ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες.
Ἐνεστώτας - β΄ ἑν.
Μέλλοντας - β΄ ἑν.
Ἀόριστος - β΄ ἑν.
Παρακείμενος - β΄ ἑν.
Ἐνεστώτας - γ΄ πληθ.
Μέλλοντας - γ΄ πληθ.
Ἀόριστος - γ΄ πληθ.
Παρακείμενος - γ΄ πληθ.
Free Web Hosting