Οὐσιαστικά - β΄ κλίση

  
Ἐπίλεξε τὴ σωστὴ ἀπάντηση στὴν κάθε ἐρώτηση.

 
Free Web Hosting