Ἐπίθετα

μαζὶ μὲ οὐσιαστικά

  
Ἐπίλεξε τὴ σωστὴ ἀπάντηση στὴν κάθε ἐρώτηση.