Οὐσιαστικὰ

γ΄ κλίση

  
Ἐπίλεξε τὴ σωστὴ ἀπάντηση στὴν κάθε ἐρώτηση.