Γραμματικὴ ἀναγνώριση

Τὸ ρῆμα εἰμὶ

  
Ἐπίλεξε τὴ σωστὴ ἀπάντηση στὴν κάθε ἐρώτηση.