Ἀρχαῖα Γ΄ Γυμνασίου

Ἀρχικοὶ χρόνοι - ρῆμα: λύω

  
Ἐπίλεξε τὸν ρηματικὸ τύπο ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν κάθε χρόνο.
Παρατατικὸς
Μέλλοντας
Ἀόριστος
Παρακείμενος
Ὑπερσυντέλικος
Μέσος παρατατικὸς
Μέσος μέλλοντας
Παθητικὸς μέλλοντας
Μέσος ἀόριστος
Παθητικὸς ἀόριστος
Παθητικὸς παρακείμενος
Παθητικὸς ὑπερσυντέλικος