Ἀρχαῖα Γ΄ Γυμνασίου

Ἀρχικοὶ χρόνοι - ρῆμα: λύω

  
Ἐπίλεξε τὸν ρηματικὸ τύπο ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν κάθε χρόνο.
Παρατατικὸς
Μέλλοντας
Ἀόριστος
Παρακείμενος
Ὑπερσυντέλικος
Μέσος παρατατικὸς
Μέσος μέλλοντας
Παθητικὸς μέλλοντας
Μέσος ἀόριστος
Παθητικὸς ἀόριστος
Παθητικὸς παρακείμενος
Παθητικὸς ὑπερσυντέλικος
Free Web Hosting