Είδη προτάσεων

Τι είδους είναι η πρόταση με βάση τα συστατικά της;

 

BK (10/2022)

Free Web Hosting