Ορθογραφία επιθέτων

Επίλεξε τις καταλήξεις για να σχηματίσεις σωστά τα επίθετα.
Στο τέλος πάτα το κουμπί [Έλεγχος] για να δεις αν είναι όλα σωστά.
οδ
αθλητ
παιδ
θηλ
γυάλ
γή
ανθρώπ
υπεύθ
ανεύθ
επικίνδ
επώδ
χαρμόσ
πεδ
βραδ
σημερ
υγι
ορ
φωτ
σκοτ
ταπ
ανθυγι
φιλότ
ώρ
έτ
άσχ
διάσ
περίφ
πρόθ
ανών
τελευτ
τυχ
ωρ
γενν
θαρραλ
ρωμαλ
διατηρητ
ισχ
αλμ
μελετ
ηχ
πον
αγαπ
τρυπ
προσ
άγρ
απαίσ
επίγ
ισόγ
υπόγ
βόρ
γελ

BK (9/2022)

Free Web Hosting