Στρογγυλοποίηση αριθμών

  
Βρες ποια είναι η σωστή στρογγυλοποίηση που ζητείται.

 

ΒΚ (9/2012)

Free Web Hosting