Προβλήματα πολλαπλασιασμού – διαίρεσης

Σφάλμα: Αδυναμία εμφάνισης αριθμομηχανής.
Όταν ξέρουμε την τιμή της μονάδας κάνουμε πολλαπλασιασμό.

Όταν ζητούμε την τιμή της μονάδας κάνουμε διαίρεση.


Όταν κάνουμε διαίρεση, προσέχουμε ποιον αριθμό βάζουμε για διαιρετέο και ποιον για διαιρέτη.
Διαιρέτη βάζουμε τον αριθμό που δείχνει πόσες είναι οι πολλές μονάδες ή ποιο είναι το μέρος της μονάδας.
(Διαιρετέο βάζουμε τον αριθμό που έχει την ίδια μονάδα μέτρησης με το ζητούμενο του προβλήματος.)

 

ΒΚ (3/2013)

Free Web Hosting