Επίθετα σε -ων

Ποιος είναι ο σωστός τύπος του επιθέτου;

 

ΒΚ (3/2013)

Free Web Hosting