Επίθετα σε -ης

Ποιος είναι ο σωστός τύπος του επιθέτου;

 

ΒΚ (10/2012)

Free Web Hosting