Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα με τα έντονα γράμματα;

 

ΒΚ (10/2012)

Free Web Hosting