Οι δευτερεύουσες προτάσεις

Τι είδους είναι η δευτερεύουσα (εξαρτημένη) πρόταση με τα έντονα γράμματα;

 

ΒΚ (12/2012)

Free Web Hosting