Θηλυκά σε -ος

Γράψε το θηλυκό στον σωστό τύπο μαζί με το άρθρο.

 

BK (10/2022)

Free Web Hosting