Στάση βροχοσταλίδων

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Οι άρχισαν να καταλαβαίνουν τον να μείνουν χωρίς νερό, αφού ούτε μια βροχοσταλίδα δεν κυκλοφορούσε στους του ουρανού.
Η στάθμη του νερού δεξαμενές των πόλεων μειώθηκε απειλητικά και οι υπεύθυνοι της , για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της λειψυδρίας, φούσκωσαν τον λογαριασμό του νερού. Τα σπαρτά ξεράθηκαν και οι μυλωνάδες τους .
Το ίδιο κιόλας τα άστρα έστειλαν στα παιδιά. Και αυτά, όταν έπεφταν στο κρεβάτι τους τα , έπλεκαν στα παραμύθια της γιαγιάς τη δική τους ιστορία, την αληθινή, με το περιβάλλον και τα .
Η ζεστασιά των παιδικών λόγων μαλάκωσε την καρδιά των μεγάλων. Πήραν άμεσα μέτρα και σταμάτησαν να το . Επιπλέον, άρχισαν να με σωστό τρόπο τους θησαυρούς της γης και να όσα πράγματα είναι μιας χρήσης.

ΒΚ (11/2011)

Free Web Hosting