Μια παράξενη παραγγελία

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Ο επιβάτης μετά από ώρες πτήσης έφτασε στο Ελσίνκι και διψασμένος. Βλέπει ένα μηχάνημα που πουλάει αναψυκτικά τοποθετημένο σε μια γωνιά στη μεγάλη αίθουσα αναμονής του . Μπροστά στο μηχάνημα ένας άλλος επιβάτης είναι σκυμμένος τις οδηγίες που είναι γραμμένες σε τρεις γλώσσες. Ένα πράσινο φωτάκι είναι δείχνοντας το μηχάνημα σε λειτουργία. Ο μας παρατήρησε εντυπωσιασμένος με τρόπο ο άλλος επιβάτης αγόρασε το και όταν ήρθε η σειρά του ήξερε τι έπρεπε να κάνει.

ΒΚ (5/2012)

Free Web Hosting