Ένα ακόμα σκαλί

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Για πρώτη φορά είμαι χαρούμενος που το μας είναι . Μέχρι τώρα ήταν πολύ να ανεβούμε στον δεύτερο όροφο, αφού ο επιστάτης το απαγόρευε. Σήμερα ανέβηκα τη σκάλα καμαρωτά καμαρωτά. Το πρώτο το περάσαμε για μας διακοπές. Το μόνο ήταν ότι η περσινή μας δασκάλα πήρε μετάθεση για σχολείο.

ΒΚ (9/2011)

Free Web Hosting