Μπορείς να βρεις τη διαφορά ώρας;

  
Ποια είναι η διαφορά ώρας μεταξύ των δύο ρολογιών;

 

ΒΚ (5/2012)

Free Web Hosting