Πολλαπλασιασμός-διαίρεση με 10, 100, 1000...

Πολλαπλασιασμός - διαίρεση με το 10, 100, 1000, ...

Βρες ποιο είναι το σωστό γινόμενο ή πηλίκο.

 

ΒΚ (1/2012)

Free Web Hosting