Μπορείς να συνεχίσεις ένα μοτίβο;

  
Βρες ποια είναι η συνέχεια του μοτίβου ανακαλύπτοντας τον κανόνα του.

 

ΒΚ (6/2012)

Free Web Hosting