Μπορείς να βρεις σε ποια πτώση βρίσκονται τα ουσιαστικά μέσα στην πρόταση;

Σε ποια πτώση βρίσκεται το ουσιαστικό με τα έντονα γράμματα;

 

ΒΚ (4/2012)

Free Web Hosting