Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο

Μπορείς να ξεχωρίσεις το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο μιας πρότασης;

Το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο

Οι κύριοι όροι μιας πρότασης είναι το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο.

Υποκείμενο είναι η λέξη που απαντά στην ερώτηση ποιος; και μας δείχνει το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που ενεργεί. Το υποκείμενο βρίσκεται σε πτώση ονομαστική.
Πχ. Ο Γιάννης παίζει.
Ποιος παίζει; Ο Γιάννης είναι το υποκείμενο της πρότασης.

Ρήμα είναι η λέξη που απαντά στην ερώτηση τι κάνει; και μας δείχνει την ενέργεια του υποκειμένου.
Πχ. Ο Γιάννης παίζει.
Τι κάνει ο Γιάννης; Παίζει είναι το ρήμα της πρότασης.

Αντικείμενο είναι το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του ρήματος. Το αντικείμενο βρίσκεται σε πτώση αιτιατική.
Πχ. Ο Γιάννης κλωτσάει την μπάλα.
Τι κλωτσάει ο Γιάννης; Την μπάλα. Αυτό είναι το αντικείμενο της πρότασης.

 

ΒΚ (10/2011)

Free Web Hosting