Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

Κεφ. Ε΄ Στην πορεία ξεπερνάμε τα εμπόδια

Κάνε κλικ στα νούμερα για να δεις τις ερωτήσεις του σταυρόλεξου.
Όταν γράψεις την απάντηση, πάτα το κουμπί [Εισαγωγή] για να μπει στο σταυρόλεξο. Αν δυσκολεύεσαι, χρησιμοποίησε τη [Βοήθεια].
Στο τέλος πάτα το κουμπί [Έλεγχος] για να δεις αν είναι όλα σωστά.
    1    2   3     
          
 4          5   
          
6            
          
 7           
          
  8          
          

ΒΚ (5/2014)

Free Web Hosting