Προβλήματα και πράξεις

Μπορείς να βρεις με τι πράξη λύνεται το κάθε πρόβλημα;

 

ΒΚ (10/2015)

Free Web Hosting