ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η εκφώνηση και η ερώτηση του προβλήματος.

Να διαβάζεις πολύ καλά την εκφώνηση του προβλήματος.

Ένα πρόβλημα περιγράφει μια περίσταση της καθημερινής ζωής.
Αποτελείται από την εκφώνηση και από μία ή περισσότερες ερωτήσεις.

Η εκφώνηση μπορεί να είναι ένα κείμενο, μια εικόνα, ένας πίνακας κ.ά.
Περιέχει αριθμητικά δεδομένα (αριθμούς).

Για να απαντήσεις στην κάθε ερώτηση, πρέπει να κάνεις μια πράξη (υπολογισμό), διαλέγοντας τους κατάλληλους αριθμούς.

Παράδειγμα:
Ο Γιάννης έχει 2€ και η Μαρία έχει 3€. Πόσα χρήματα έχουν και οι δυο μαζί;

Αν το πρόβλημα δεν έχει ερώτηση ή δεν ζητάει κανέναν υπολογισμό, τότε δεν πρόκειται για μαθηματικό πρόβλημα.

 

ΒΚ (9/2010)

Free Web Hosting