ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οργάνωση των δεδομένων του προβλήματος.

Να οργανώνεις τα δεδομένα προτού τα χρησιμοποιήσεις

Συνήθως όλες οι ερωτήσεις ενός προβλήματος είναι γραμμένες μετά τα δεδομένα.
Για να απαντήσεις σε μια ερώτηση, πρέπει να ανακαλύψεις ποια είναι τα χρήσιμα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσεις.

Η απάντηση μιας ερώτησης μπορεί να δώσει ένα νέο δεδομένο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να λύσεις την επόμενη ερώτηση.

Πολλές φορές υπάρχει μόνο η τελευταία ερώτηση του προβλήματος. Τότε πρέπει να βρεις μόνος σου την προηγούμενη ή τις προηγούμενες ερωτήσεις και να τις απαντήσεις.

 

ΒΚ (10/2010)

Free Web Hosting