Υποκείμενο - Ρήμα

Μπορείς να ξεχωρίσεις το υποκείμενο και το ρήμα σε μια πρόταση;

Το υποκείμενο και το ρήμα της πρότασης

Κάθε πρόταση έχει ένα υποκείμενο και ένα ρήμα.

Υποκείμενο είναι η λέξη που απαντά στην ερώτηση ποιος; και μας δείχνει το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που κάνει ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.
Πχ. Το παιδί παίζει.
Ποιος παίζει; Το παιδί είναι το υποκείμενο της πρότασης.

Ρήμα είναι η λέξη που απαντά στην ερώτηση τι κάνει; και μας δείχνει την ενέργεια του υποκειμένου.
Πχ. Ο δάσκαλος διδάσκει.
Τι κάνει ο δάσκαλος; Διδάσκει είναι το ρήμα της πρότασης.

 

ΒΚ (9/2010)

Free Web Hosting