Γένος — Αριθμός

Μπορείς να ξεχωρίσεις το γένος και τον αριθμό των ουσιαστικών;

 

ΒΚ (9/2010)

Free Web Hosting